Konkurs Prawno-Polityczny – „Prawnik”

UWAGA! Konkurs przełożony na październik z powodu strajku nauczycieli.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu prawno-politycznego „Prawnik” jest Stowarzyszenie Nova z siedzibą w Bydgoszczy, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Patronat nad konkursem objął prezydent miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski.

 


Konkurs jest płatny. Koszt wpisowego to 9 złotych.

Organem odpowiedzialnym za przygotowanie testów oraz bazy literatury jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy prawniczo-społeczno-politycznej wśród młodych ludzi, a także poszerzanie wiadomości z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie oraz Podstaw Przedsiębiorczości.

Konkurs kierujemy do uczniów szkół średnich („Sędzia”) oraz szkół podstawowych („Mecenas”). Przeprowadzamy go w dwóch etapach – rejonowym i finale w ZSM nr 1 w Bydgoszczy.

Nagrody elektroniczne dla zwycięzców konkursu (miejsca 1,2,3 z każdej kategorii). Ufundowane są ze środków pochodzących ze środków wewnętrznych organizatorów oraz wpłat na wpisowe. Minimalna wartość nagród to dla obydwóch kategorii to 350 zł. Organizator nie wyznacza górnej granicy wartości nagród. Organizator zobowiązuje się przekazać środki finansowe pochodzące z wpisowego, na organizację konkursu oraz nagrody dla uczestników, a nadwyżkę na rzecz Hospicjum dla dzieci w Bydgoszczy – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.

 

 

Dla szkoły (w 2. kategoriach), która zgłosi najwięcej uczniów przewidujemy nagrody RTV (projektor, zestaw głośników, radio itp.).

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w załącznikach poniżej. Dyrektor szkoły wraz z nauczycielem prowadzącym do dnia 29.03.2019 (decyduje data otrzymania maila na skrzynkę odbiorczą) zgłasza udział uczniów w konkursie.

Nauczyciel prowadzący wraz z dyrektorem zobowiązany jest przesłać na adres organizatora, drogą mailową (skan poniższych dokumentów z dopiskiem zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz podpisem nauczyciela prowadzącego i dyrektora szkoły) na adres email: biuro@stowarzyszenienova.pl:

1. kartę zgłoszenia z podziałem na wybraną kategorię („Mecenas”, „Sędzia” – załącznik nr 3 do regulaminu),

2. jedno, zbiorowe potwierdzenie wpłaty (kopię) na konto organizatora konkursu,

3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu).


Wpłaty 9 zł należy dokonać na konto: Stowarzyszenia Nova, Bank BGŻ BNP Paribas, nr konta: 31 1750 0012 0000 0000 3995 7337, ul. Zajęcza 8/14, 85-809 Bydgoszcz.Udział w konkursie wymaga wypełnienia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Klauzula RODO udostępniana mailowo: novaassociation@protonmail.com.

Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata wpisowego.

Pytania dot. konkursu proszę kierować do p. Szymona Lipińskiego na adres: biuro@stowarzyszenienova.pl


Zakres materiału i regulamin konkursu:

Zakres materiału

Regulamin konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych (Polityka prywatności dot. konkursu)

Inne materiały do pobrania:

Karta zgłoszenia uczniów

Patronat prezydenta

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *